Footprints verwerkt noch voor interne, noch voor externe doeleinden uw persoonsgegevens.